T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Doküman Yönetim Sistemi
Tüm Güncel Haberler
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 09.07.2023 Pazar günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında DYS sistemi hizmet veremeyecektir.
05/07/2023
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 30.05.2023 Salı günü 12:00 - 13:00 saatleri arasında DYS sistemi hizmet veremeyecektir.
30/05/2023
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 27.04.2022 Çarşamba günü 12:00 - 13:00 saatleri arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.
27/04/2022
Resmi Yazışma Kuralları Hakkında Bilgilendirme

Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuz güncel hali ile web sayfamıza eklenmiştir.

Ayrıca cumhurbaşkanlığımız sitesinden erişmek için

25/03/2022
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 25.03.2022 Cuma günü 12:00 - 13:00 saatleri arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.
24/03/2022
DYS'nin öğretmenlere yaygınlaştırılması.
DYS üzerinden elektronik ortamda öğretmenlerimize belge tebliğ etme çalışmalarına Mardin, Muğla, Rize, Yalova ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlükleri 21.02.2022 tarihinden itibaren dahil edilmiştir.
21/02/2022
DYS'nin öğretmenlere yaygınlaştırılması.

Cumhurbaşkanlığımızın "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, şeffaflığı sağlamak, bürokratik işlemlerin azaltılmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak için öğretmenlerimize elektronik ortamda belge tebliğ etme çalışmaları başlatılmıştır.
Aksaray,Ağrı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde 20.12.2021 tarihinden itibaren pilot uygulamaya geçilmiştir.

20/12/2021
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 04.11.2021 Perşembe günü 12:30 - 13:00 saatleri arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.
04/11/2021
DYS'nin öğretmenlere yaygınlaştırılması.

Cumhurbaşkanlığımızın "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, şeffaflığı sağlamak, bürokratik işlemlerin azaltılmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak için öğretmenlerimize elektronik ortamda belge tebliğ etme çalışmaları başlatılmıştır.
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 3 kurumda 21.10.2021 tarihinden itibaren pilot uygulamaya geçilmiştir.

22/10/2021
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 06.07.2021 Salı günü 18:30 - 20:30 saatleri arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.
06/07/2021
Sistemlerde Altyapı Güncelleme Çalışması Yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 23.01.2021 Cumartesi 13.00 ile 20:00 saatleri arasında Doküman Yönetim Sistemi (DYS) hizmet veremeyecektir.
22/01/2021
Sistemlerde Altyapı Güncelleme Çalışması Yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 08.01.2021 Cuma 22:00 ile 09.01.2021 Cumartesi 06:00 saatleri arasında Doküman Yönetim Sistemi (DYS) hizmet veremeyecektir.
08/01/2021
Evrakın görüntülenememesi hatası hakkında.

Son yapılan güncelleme ile bazı kullanıcılarda imzalı evrakın görüntülenememesi gibi bir sorun meydana gelmiştir. Sorunun çözümü için;
- javanızı güncellemeniz gerekmektedir. "https://www.java.com/tr/download/" adresinden java'nın son sürümünü inidirerek javanızı güncelleyebilirsiniz.

21/12/2020
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 19.12.2020 Cumartesi günü 11:00 - 20:00 saatleri arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.
17/12/2020
MEB Sistem Altyapı Bakım Çalışması Yapılacaktır.
MEB sistem altyapı bakım çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda 13.05.2020 saat 22:00 - 14.05.2020 saat 05:00 arası kesinti planlanmaktadır. MEBBİS, E-OKUL, DYS gibi hizmetler bur süre içerisinde verilemeyecektir.
12/05/2020
Sistem Bakım ve İyileştirme Çalışması
Bakanlığımız Sistem odasında 21 Nisan 2020 Salı günü 23:00 - 22 Nisan 2020 Çarşamba 04:00 saatleri arasında yapılacak olan Sistem Bakım ve İyileştirme çalışmaları nedeniyle söz konusu saatlerde MEB İnternet erişimi, www.meb.gov.tr, MEBBİS, e-Okul, DYS, meb.k12.tr, E-Posta vs. Servisler hizmet veremeyecektir.
16/04/2020
DYS-EDENKLİK entegrasyonu faaliyete geçmiştir.

* DYS üzerinden denklik belgelerinin otomatik oluşturulması için EDENKLIK modülü ile entegrasyon yapılmıştır.
* Denklik belgesini hazırlamakla görevli personeller için DYS' de 'Entegrasyonlarım' ekranı vasıtasıyla ilgili denklik belgelerinin otomatik oluşturabileceklerdir.
* Denklik belgesi ile başvuru yapılan kurum veya kişiler, evrakın teyidini https://evraksorgu.meb.gov.tr/ adresinden veya e-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-elektronik-belge-yonetim-sistemi-evrak-dogrulama linki ile güvenli şekilde yapabileceklerdir.


21/02/2020
DYS Hizmetinde Kesinti Yapılacaktır
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 07.02.2020 21:00 - 09.02.2020 21:00 tarihleri arasında DYS hizmet veremeyecektir.
28/01/2020
GENEL SDP'lerin seçimi engellenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın 17.06.2019-04.07.2019 tarihleri arasında 2005/07 Sayılı Mülga Başbakanlık Genelgesi'ne ve TS 13298 numaralı Standarta dayalı olarak yaptığı denetime istinaden oluşturduğu 'Arşiv Hizmetleri Denetim Sonuç Raporu' ile uyum sağlamak amacı Genel klasörler evrak kayıt edilemez hale getirilmiştir. (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 13.09.2019 tarihli ve 16430 sayılı yazısı gereği.)

Daha önceden bu klasörlere kayıt edilmiş evraklar önceden olduğu gibi ulaşılabilir, bulunabilir durumdadır.

SDP lerin ilgili genelgede belirtildiği gibi doğru seçilmesi önem arz etmektedir.

Aşağıda 18.10.2019'dan itibaren evrak kayıt edilemeyecek Genel SDP'lerin listesi yer almaktadır.

100 Eğitim ve Öğretim İşleri (Genel)
200 Öğrenci İşleri (Genel)
300 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (Genel)
350 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi İşleri (Genel)
400 Özel Öğretim Kurumları (Genel)
450 Eğitim Teknolojileri İşleri (Genel)
600 Araştırma ve Planlama İşleri(Genel)
620 Basın ve Halkla İlişkiler (Genel)
640 Hukuk İşleri (Genel)
660 Teftiş/Denetim İşleri(Genel)
700 Bilgi Sistemleri (Genel)
720 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)
740 Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
750 Emlak ve Yapım İşleri (Genel)
770 Eğitim İşleri (Genel)
800 İdari ve Sosyal İşler (Genel)
820 Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
840 Mali İşler (Genel)
870 Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel)
900 Personel İşleri (Genel)
930 Satınalma ve Satış İşleri (Genel)
950 Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri (Genel)

18/10/2019
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 06.09.2019 22:00 - 06.09.2019 23:59 arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.

06/09/2019
DYS Hizmetlerinde kesinti yapılacaktır.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 04.05.2019 00:00 - 05.05.2019 23:59 arasında DYS, Evrak Sorgu, e-Otoban, DYSWEB ve KEP sistemleri hizmet veremeyecektir.

03/05/2019
e-Otoban Projesi Gelen Evrak entegrasyonu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmıştır.

Bakanlığımız e-Otoban Projesi Gelen evrak sürecine entegre olan ilk kurumdur.
Yapılan pilot uygulamalar tamamlanmış olup 22.04.2019 tarihi itibarıyla e-Otoban Projesi Gelen Evrak Süreci entegrasyonu tüm ülke genelinde uygulamaya alınmıştır.

Bu entegrasyon sayesinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında üretilen, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatına iletilmek üzere mülki idare amirliklerine elektronik ortamda gelen evraklar, mülki idare amirinin onayına müteakip elektronik ortamda (kağıt ortamında çıktı alınmaksızın) entegre havale edilebilecektir.24/04/2019
DYS Hizmetinde kesinti yapılacaktır.

Sistem bakım çalışması nedeniyle 19.04.2019 23:00 - 20.04.2019 05:00 arasında DYS hizmet veremeyecektir.

19/04/2019
DYSWEB projesi faaliyete geçirilmiştir.

DYSWEB projesi faaliyete geçirilmiştir.

Uygulamaya adresinden veya adresinden ulaşılabilir.


DYSWEB'e ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

DYSWEB web tabanlı bir projedir.
İnternet tarayıcılardan (bilgisayarlardan) ve mobil cihazlardan sisteme erişim sağlanabilmektedir.
DYS'nin alt yapısını kullanmaktadır.


DYSWEB üzerinden yapılabilecek işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

Rollerinizi görebilir ve değiştirebilirsiniz.
Size gelmiş evrakı görebilirsiniz/indirebilirsiniz/hareketlerini görebilirsiniz.
Evrak eklerini görüntüleyebilirsiniz/indirebilirsiniz.
İş listenizde arama yapabilirsiniz.
Herhangi bir işlem yaptığınız evrak arasından (Kişi Evrak Sorgusu) arama yapabilirsiniz.
Evrak Gözden Geçirme (Okudum) yapabilirsiniz. (DYSWEB'de Okudum işlemi yaptığınız evrak için Gözden Geçirme işlemi yapılmış olur)
DYS'de kayıtlı dilekçelerinizi görebilir ve takibini yapabilirsiniz.29/03/2019
MEBBİS Giriş Ekranında DYS'ye İlişkin Güncelleme yapılmıştır.

"https://mebbis.meb.gov.tr" de ve DYS'de yapılan güncellemeler ile DYS kullanıcılarımızın (tüm rollerinde toplam) bekleyen evrak sayıları görüntülenmeye başlamıştır.
08/03/2019
e-Otoban Projesi Gelen Evrak entegrasyonu pilot uygulaması yaygınlaştırılmıştır

e-Otoban Projesi Gelen Evrak sürecine entegrasyonu Ankara Valiliği (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ve Çankaya Kaymakamlığında (Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) başlatılmıştı. Entegrasyon pilot uygulaması 04/03/2018 tarihinden itibaren Ankara İlinde bulunan tüm ilçelere (kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlükleri) yaygınlaştırılmıştır.


Yapılan entegrasyon sayesinde Ankara'da bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine havale edilmek üzere Kaymakamlıklara gelen evrak mülki idare amirinin elektronik imzalı olarak havale etmesi üzerine bu kurumlarımıza iletilecektir.

04/03/2019
e-Otoban Projesi Gelen Evrak Süreci entegrasyonu pilot uygulaması başlatılmıştır

e-Otoban Projesi Gelen Evrak sürecine entegrasyon için gerekli geliştirmeler ve test işlemleri yapılmıştır. 12 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara Valiliği (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ve Çankaya Kaymakamlığında (Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) pilot uygulama başlatılmıştır. Bakanlığımız e-Otoban Projesi Gelen evrak sürecine entegre olan ilk kurumdur.


Yapılan entegrasyon sayesinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne havale edilmek üzere Ankara Valiliği ve Çankaya Kaymakamlığına gelen evrak mülki idare amirinin elektronik imzalı olarak havale etmesi üzerine bu kurumlarımıza iletilecektir.


15/02/2019
Bakanlığımız kurumsal logosu güncellenmiştir.

Bakanlığımız kurumsal logosu güncellenmiştir.

Bakanlığımız kurumsal logosunun güncellenmesi nedeniyle DYS?de oluşturulan evraklar üzerinde yer alan kurumsal logolar güncellenmiştir.
09/01/2019
Dilekçe Sorgulama e-Devlet Kapısında


Dilekçe Sorgulama hizmeti 28/09/2018 tarihinden itibaren e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden sunulmaya başlanmıştır.

Dilekçe Sorgulama hizmetine erişim, hizmetin kullanımı ve e-Devlet hakkında detaylı bilgi ekli belgelerde yer almaktadır.


28/09/2018
Evrak Doğrulama e-Devlet Kapısında

Evrak doğrulama hizmeti 17/05/2018 tarihinden itibaren e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden sunulmaya başlanmıştır.

Evrak doğrulama hizmetine erişim, hizmetin kullanımı ve e-Devlet hakkında detaylı bilgi ekli belgelerde yer almaktadır.


22/05/2018
Kurumumuz tarafından üretimi talep edilen e-imzalar

Kurumumuz tarafından üretimi talep edilen elektronik imzaların üretim durumları rapor ekranları kullanılarak izlenmektedir.

03/04/2018
Moskova ve Taşkent Eğitim Müşavirlikleri DYS'ye geçti.

Eğitim, kurulum ve tanımlama işlemleri tamamlanmış Moskova Eğitim Müşavirliğimiz 28/03/2018 tarihinden itibaren, Taşkent Eğitim Müşavirliğimiz, Taşkent Türk İlkokulu ve Taşkent Türk Ortaokulu 27/03/2018 tarihinden itibaren Doküman Yönetim Sistemi üzerinden yazışmaya başlamışlardır.

Bu nedenle adı geçen eğitim müşavirliklerimize (ve daha önce DYS'ye geçiş yapmış müşavirliklerimize/ataşeliklerimize) dağıtımlı yazı hazırlamak amacıyla;

Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma sayfasında --> Dağıtım Listesi Hazırla --> DYS İçi Evrak Gönderim --> Kurum Tipi: Yurtdışı --> Sorgula butonuna tıklanır.

Eğitim müşavirliklerimiz bulunur ve dağıtım listesine eklenir.

30/03/2018
Tiran ve Kopenhag Eğitim Müşavirlikleri DYS'ye geçti.

Tiran ve Kopenhag Eğitim Müşavirliklerimiz 21/03/2018 tarihinden itibaren Doküman Yönetim Sistemi üzerinden yazışmaya başlamışlardır.

Bu nedenle adı geçen eğitim müşavirliklerimize (ve daha önce DYS'ye geçiş yapmış müşavirliklerimize) dağıtımlı yazı hazırlamak amacıyla;

Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma sayfasında --> Dağıtım Listesi Hazırla --> DYS İçi Evrak Gönderim --> Kurum Tipi: Yurtdışı --> Sorgula butonuna tıklanır.

Eğitim müşavirliklerimiz bulunur ve dağıtım listesine eklenir.

22/03/2018
Bern, Saraybosna, Viyana ve Bükreş Eğitim Müşavirlikleri DYS'ye geçti.

Viyana ve Bükreş Eğitim Müşavirliklerimiz 21/02/2018 tarihinden, Bern ve Saraybosna Eğitim Müşavirliklerimiz 28/02/2018 tarihinden itibaren Doküman Yönetim Sistemi üzerinden yazışmaya başlamışlardır.

Bu nedenle adı geçen eğitim müşavirliklerimize (ve daha önce DYS'ye geçiş yapmış müşavirliklerimize) dağıtımlı yazı hazırlamak amacıyla;

Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma sayfasında --> Dağıtım Listesi Hazırla --> DYS İçi Evrak Gönderim --> Kurum Tipi: Yurtdışı --> Sorgula butonuna tıklanır.

Eğitim müşavirliklerimiz bulunur ve dağıtım listesine eklenir.

05/03/2018
DYS Hizmetinde Kesinti Yapılacaktır.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 20.01.2018 08:00 - 20.01.2018 23:59 arasında DYS hizmet veremeyecektir.

16/01/2018
HTS Projesi ile entegrasyon sağlanmıştır.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Hukuk Takip Sistemi (HTS) Projesi - DYS entegrasyonu ile HTS sistemine dâhil olan kullanıcıların ihtiyaç duydukları belgeleri elektronik ortamda talep etmesi ve elektronik ortamda alabilmeleri sağlanmıştır.


02/01/2018
Suudi Arabistan'da bulunan tüm kurumlarımız DYS kapsamına alınmıştır.

Riyad Eğitim Müşavirliği, Cidde Eğitim Ataşeliği ve bunlara bağlı aşağıda listesi verilen Türk okullarında DYS eğitimi, DYS tanımlamaları ve programa ilişkin kurulumlar tamamlanmış olup resmi yazışmalar DYS üzerinden yapılmaktadır.T.C. RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ  RİYAD EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ? NE BAĞLI OKULLAR

 

OKUL ADI

1

RİYAD ULUSLARARASI TÜRK İLKOKULU

2

RİYAD ULUSLARARASI TÜRK ORTAOKULU

3

RİYAD ULUSLARARASI TÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU

4

RİYAD ULUSLARARASI TÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

5

RİYAD ULUSLARARASI TÜRK ANADOLU LİSESİ

 

6

DAMMAM ULUSLARARASI TÜRK İLKOKULU

7

DAMMAM ULUSLARARASI TÜRK ORTAOKULU

8

DAMMAM ULUSLARARASI ANADOLU TÜRK  LİSESİ

 

T.C. CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU CİDDE EĞİTİM ATAŞELİĞİ'NE BAĞLI OKULLAR

 

OKUL ADI

9

MEKKE ULUSLARARASI TÜRK  İLKOKULU

10

MEKKE ULUSLAR ARASI İMAM HATİP ORTAOKULU

11

MEKKE ULUSLARARASI İMAM HATİP LİSESİ

 

12

MEDİNE ULUSLARARASI TÜRK İLKOKULU

13

MEDİNE ULUSLARARASI TÜRK ORTAOKULU

14

MEDİNE ULUSLARARASI TÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU

15

MEDİNE ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP  LİSESİ

16

MEDİNE ULUSLAR ARASI ANADOLU TÜRK LİSESİ

 

17

CİDDE ULUSLARARASI TÜRK İLKOKULU

18

CİDDE ULUSLARARASI TÜRK ORTAOKULU

19

CİDDE ULUSLARARASI TÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU

20

CİDDE ULUSLARARASI ANADOLU TÜRK İMAM HATİP LİSESİ

21

CİDDE ULUSLARARASI ANADOLU TÜRK LİSESİ

 

22

TAİF ULUSLAR ARASI TÜRK İLKOKULU

23

TAİF ULUSLAR ARASI  TÜRK  ORTAOKULU

24

TAİF ULUSLAR ARASI TÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU

25

TAİF ULUSLAR ARASI TÜRK ANADOLU LİSESİ

26

TAİF ULUSLAR ARASI ANADOLU TÜRK İMAM HATİP LİSESİ

 

27

TEBÜK ULUSLARARASI TÜRK İLKOKULU

28

TEBÜK ULUSLARARASI TÜRK ORTAOKULU

29

TEBÜK ULUSLARARASI TÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU

30

TEBÜK ULUSLARARASI ANADOLU ANADOLU İMAM HATİP  LİSESİ

31

TEBÜK ULUSLARARASI ANADOLU TÜRK  LİSESİ

 

32

ABHA ULUSLARARASI TÜRK İLKOKULU

33

ABHA ULUSLARARASI TÜRK ORTAOKULU

34

ABHA ULUSLARARASI TÜRK ANADOLU LİSESİ

25/12/2017
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde KEP üzerinden evrak gönderim başlatılmıştır.

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde KEP üzerinden diğer kurumlara evrak gönderimi 23.08.2017 tarihinde başlatılmıştı. Uygulamanın taşra teşkilatı birimlerine yaygınlaştırılması sürecinde pilot uygulama kapsamında Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde KEP üzerinden evrak gönderimi 07/12/2017 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

DYS-KEP entegrasyonunun sağlanmış olması sebebiyle giden evrak oluşturma sürecinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin ekli belgede belirtilen hususlara dikkat ederek evrak oluşturması ve sisteme kayıtlı kurumlara dağıtımlı evrakların KEP üzerinden gönderiminin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca postalama işlemi yapılmaması gereklidir.


07/12/2017
Çok sayıda yurtdışı teşkilatı kurumu DYS'ye kapsamına alınmıştır.

Bişkek, Aşkabat, Astana Eğitim Müşavirliğinde, Bişkek ve Aşkabat'ta bulunan Türk okullarında DYS eğitimi, DYS tanımlamaları ve programa ilişkin kurulumlar tamamlanmıştır.

DYS'ye alınan kurumların tam listesi aşağıdadır.

* BİŞKEK EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
* AŞKABAT EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
* ASTANA EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
* BİŞKEK TÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
* BİŞKEK TÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
* BİŞKEK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
* BİŞKEK TÜRK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
* BİŞKEK KIRGIZ TÜRK ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
* BİŞKEK TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
* AŞKABAT TÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
* AŞKABAT TÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
* AŞKABAT TÜRK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

14/11/2017
DYS yurtdışı teşkilatımızda yaygınlaşmaya devam ediyor.

Bakü Eğitim Müşavirliği, Tiflis Eğitim Müşavirliği ve Bakü ve Batum'da bulunan Türk okullarında personel eğitimi, DYS tanımlamaları ve programa ilişkin kurulumlar tamamlanmıştır.

* Bakü Eğitim Müşavirliği
* Tiflis Eğitim Müşavirliği
* Bakü Türk İlkokulu
* Bakü Türk Ortaokulu
* Bakü Türk Anadolu Lisesi
* Batum Türk İlkokulu
* Batum Türk Ortaokulu
* Batum Türk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde

resmi yazışmalar 27.10.2017 tarihinden itibaren DYS üzerinden yapılabilmektedir.

30/10/2017
"evraksorgu.meb.gov.tr" web sitesi yeni arayüzü ile hizmet vermeye başlamıştır.
"Evrak Doğrulama" ve "Dilekçe Sorgulama" hizmetlerinin verildiği "Evrak Sorgulama Servisi" bütünüyle yenilenmiştir.

Vatandaşlar ve kurumlar (kamu/özel) için "Evrak Doğrulama" ve "Dilekçe Sorgulama" hizmetlerinin verildiği "Evrak Sorgulama Servisi" bütünüyle yenilenmiştir.
Mobil cihazlar için uyumlu ve tam erişilebilir olarak geliştirilen bu web sitesine linkinden erişilebilir.
Web sitesi kullanımına ilişkin detaylı bilgi sayfalarda bulunan linklerde yer almaktadır.
03/07/2017
EngelsizDYS Projesi "eTR Özel Ödülü" nü kazandı

Millî Eğitim Bakanlığının tüm teşkilatlarında ve 52 bin kurumda 144 bin kullanıcı tarafından kullanılan Doküman Yönetim Sistemi'nin (DYS) görme engelliler tarafından kullanılabilmesi amacıyla geliştirilen EngelsizDYS Projesi TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen "14. eTürkiye (eTR) Yarışması"nda özel ödüle layık görüldü.

14. eTürkiye (eTR) Ödülleri" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Doküman Yönetim Sistemi'nin (DYS) görme engelliler tarafından kullanılabilmesi amacıyla geliştirilen EngelsizDYS Projesi özel ödüle layık görüldü. Millî Eğitim Bakanlığı adına ödülü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk aldı.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 2003 yılından beri düzenlenen eTR Ödülleri, Türkiye´nin Avrupa Birliği´ne uyum sürecinde rekabeti artırıcı, bilgiye dayalı, e-hizmetlere odaklanmış dönüşümünü hızlandırmak amacıyla her yıl kamu alanında fark yaratan projelere veriliyor.

EngelsizDYS Projesi nedir?

EngelsizDYS Projesi ile DYS'nin erişilebilir hale getirilmesi hedeflenirken, görme engelli personelin DYS'nin tüm fonksiyonlarını kolayca kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Yaklaşık bir yıl süren proje kapsamında DYS'nin tüm ana ve alt ekranları, bu ekranlarda yer alan 2 binden fazla bileşen gözden geçirildi. DYS'de yapılması gereken senaryolar derlendi ve bu senaryolarda yapılması gereken 700'den fazla eylem tespit edildi. Bu eylemlerin yerine getirilmesinde görme engellilerin erişimini engellediği tespit edilen 900'den fazla problem güncellemeler yapılarak giderildi. DYS'nin kullanımını kolaylaştıran 600 civarında klavye kısa yol tuş kombinasyonu tanımlandı. Gelinen noktada görme engelli personel açısından DYS uygulaması erişilebilir duruma getirildi. Programın tüm özellikleri, ekran okuyucu programlar aracılığıyla kullanılabiliyor.16/05/2017
DYS Hizmetinde Kesinti Yapılacaktır.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 12.05.2017 21:00 - 13.05.2017 08:00 arasında DYS hizmet veremeyecektir.

11/05/2017
DYS 81 ilde bütün resmi okul ve kurumlarımıza yaygınlaştırılmıştır.

Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kırklareli, Konya, Manisa, Muş, Ordu, Siirt, Van, Şırnak, Iğdır ve Yalova illerinde bulunan tüm resmi okul ve kurumlar 02.05.2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.

Böylece okulları DYS'ye geçen il sayısı 81'e ulaşarak tüm Türkiye kapsanmıştır.

Bu hamle ile tüm Türkiye'de kapsama alınmış okul ve kurum sayısı 51 bini geçmiştir.

05/05/2017
Okulları DYS'ye geçen il sayısı 66'ya ulaşmıştır.

İstanbul, Antalya, Mardin, Zonguldak ve Gümüşhane illerinde bulunan tüm resmi okul ve kurumlar 17 Nisan 2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.

Bu hamle ile kapsama alınan il sayısı 66'ya ulaşmış, okul ve kurum sayısı 40 bini geçmiştir.

17/04/2017
Okulları DYS'ye geçen il sayısı 61'e ulaşmıştır.

Afyonkarahisar, Artvin, Eskişehir, Hatay, Kars, Malatya, Samsun, Tunceli, Karaman, Ardahan illerinde tüm resmi okul ve kurumlar 03.04.2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.
Bu genişleme ile DYS kapsamına alınan okul sayısı 33969'e ulaşmıştır.

03/04/2017
DYS kullanıcı sayısı 100.000'i geçmiştir.

Okulların sisteme alınması sürecinde hızla genişleyen DYS'de kullanıcı sayısı 18.03.2017 tarihi itibari ile 100.000'i aşmıştır.

21/03/2017
Okulları DYS'ye geçen il sayısı 51'e ulaşmıştır.

Adıyaman, Bitlis, Bartın, Batman, Çorum, Edirne, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, Tokat illerinde tüm resmi okul ve kurumlar 15.03.2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.

15/03/2017
DYS Hizmetinde Kesinti Yapılacaktır.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 11.03.2017 00:00 - 11.03.2017 23:59 arasında DYS hizmet veremeyecektir.

09/03/2017
15 İlde Daha Okullar DYS'ye Geçiş Yaptı

Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Sinop, Tekirdağ, Trabzon illerinde tüm resmi okul ve kurumlar 01.03.2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.

01/03/2017
Dys Okullara Yayılmaya Devam Ediyor

Adana, Aydın, Burdur, Çankırı, Muğla, Kütahya, Isparta, Giresun, Nevşehir, Rize, Uşak, Yozgat, Karabük ve Düzce illerinde bütün okul ve kurumlar 15.02.2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.

15/02/2017
Okullar DYS'ye Geçiyor

Ankara, Aksaray, Amasya, Denizli, Erzincan, Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye, Sivas, Sakarya illerinde bütün okul ve kurumlar 01.02.2017 tarihi itibariyle DYS kapsamına alınmıştır.

01/02/2017
DYS Yöneticisi Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

Millî Eğitim Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi DYS Yöneticileri için kullanıcı kılavuzu yayınlanmıştır.

31/01/2017
DYS kullanıcı kılavuzları güncellenmiştir.

Normal kullanıcılar için kullanım kılavuzu ve Gelen-Giden evrak kayıt kullanıcıları için kullanım kılavuzları güncellenmiştir.16/01/2017
DYS Hizmetinde Kesinti Yapılacaktır.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 16.12.2016 21:45 - 17.12.2016 18:00 arasında DYS hizmet veremeyecektir.

16/12/2016
Çankaya'da bütün resmi okul ve kurumlarda DYS'ye geçilmiştir.

DYS'nin okul ve kurumlara yaygınlaştırılması pilot uygulamasının ikinci aşamasında Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bütün resmi okul ve kurumlar 14 Kasım 2016 tarihi itibariyle DYS sistemini kullanmaya başlamışlardır.

14/11/2016
Bolu'da bütün resmi okul ve kurumlarda DYS'ye geçilmiştir.

DYS'nin okul ve kurumlara yaygınlaştırılması pilot uygulamasının ikinci aşamasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bütün resmi okul ve kurumlar 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren DYS sistemini kullanmaya başlamışlardır.

01/11/2016
DYS' nin okullara yaygınlaştırılma süreci başlatılmıştır

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların DYS'ye geçiş süreci Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 10 okulun sisteme dâhil edildiği pilot uygulama ile başlatılmıştır.

Bakanlığımızın 07/09/2012 tarih 2012/39 sayılı genelgesi doğrultusunda 01/10/2012 tarihinden itibaren tüm merkez teşkilatı birimlerinde, ilerleyen süreçte 2013 yılında tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, 2014 yılında bütün İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Doküman Yönetim Sistemine (DYS) geçiş yapılmıştı. 2015 yılında e-OTOBAN projesi kapsamında tüm yurtta il ve ilçelerde İçişleri Bakanlığı Valilik ve Kaymakamlıkları ile entegrasyon sağlanmış olup, 2016 yılı itibariyle 13 yurt dışı teşkilatı birimi DYS'ye dahil edilmişti.

DYS yaygınlaştırma çalışmalarının gelinen aşamasında Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların sisteme alınması yer almaktadır. Bu amaçla başlatılan çalışmalar, yapılan eğitimler ve kurulumların tamamlanması ile Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı aşağıdaki listede adı verilen 10 okulda pilot uygulama kapsamında DYS kullanımına 29 Ağustos 2016 günü başlanmıştır.

1.NAMIK KEMAL ORTAOKULU
2.ÇANKAYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
3.CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
4.FAHRİ ÇALDAĞ ANAOKULU
5.CUMHURİYET FEN LİSESİ
6.BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ
7.BAHÇELİEVLER DENEME ANADOLU LİSESİ
8.ÇANKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU
9. KARAKUSUNLAR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
10.ANKARA ATATÜRK LİSESİ

29/08/2016
Çok sayıda yurtdışı temsilciliğimizde DYS'ye geçilmiştir.

Aşağıdaki listelenen yurtdışı temsilciliklerimizde DYS eğitimleri tamamlanmış, tanımlamalar ve programa ilişkin kurulumlar tamamlanarak DYS faaliyete geçirilmiştir:

T.C. Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

T.C. Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

T.C. Strazburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Liyon Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

14/06/2016
Çok sayıda yurtdışı temsilciliğimizde DYS'ye geçilmiştir.

Çok sayıda yurtdışı temsilciliğimizde DYS?ye geçilmiştir.

Aşağıdaki yurtdışı temsilciliklerimizde DYS eğitimleri tamamlanmış, tanımlamalar ve programa ilişkin kurulumlar tamamlanarak DYS faaliyete geçirilmiştir.

T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

T.C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Hannover Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

T.C. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

27/05/2016
Evrak onaylama sürecinde güncelleme yapılmıştır.

Evrak onaylama sürecinde güncelleme yapılmıştır.

12/04/2016
Houston Eğitim Ataşeliği'nde DYS'ye geçildi.

T.C. Houston Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğimizde, personel eğitimi tamamlanmış, DYS tanımlamaları ve programa ilişkin kurulumlar tamamlanmış bulunmaktadır.

Houston Eğitim Ataşeliğimizle resmi yazışmalar 09.10.2015 tarihinden itibaren DYS üzerinden yapılabilmektedir.

13/11/2015
DYS Hizmetinde Kesinti Yapılacaktır
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeni ile 18.11.2015 18:00 - 19.11.2015 08:00 arasında ve 21.11.2015 08:00 - 23.11.2015 08:00 tarihleri arasında DYS hizmet veremeyecektir.
13/11/2015
DYS-OTOBAN entegrasyonu uygulaması Türkiye'nin tamamına yayıldı

Doküman Yönetim Sistemi ve İçişleri Bakanlığı e-Otoban Projesi entegrasyonuna 13.07.2015 tarihinden itibaren entegrasyon dışında bulunan, listede yer alan tüm valilikler (il milli eğitim müdürlükleri) ve bağlı bütün ilçe kaymakamlıkları (ilçe milli eğitim müdürlükleri) dahil edilmiş ve uygulama tüm yurda yayılmıştır.

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde 16.03.2015 tarihinde pilot olarak başlatılan uygulamanın kapsamı çeşitli tarihlerde kademeli olarak genişletilmiş ve 15.06.2015 tarihinden itibaren yirmi üç il valiliği (milli eğitim müdürlükleri) ve bağlı bütün ilçe kaymakamlıkları (ilçe mili eğitim müdürlükleri) sisteme entegre olarak çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı. Geçen süre zarfında sistemin daha uyumlu çalışmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve görülen aksaklıklar giderilmişti.

Entegrasyona son geçen birimlerde "MEB DYS e-OTOBAN Entegrasyonuna Geçişte Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" başlıklı ekli belgede belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

13/07/2015
DYS-OTOBAN entegrasyonu uygulama kapsamı genişletildi

Doküman Yönetim Sistemi ve İçişleri Bakanlığı e-Otoban Projesi entegrasyonu sürecinde pilot uygulamaya 15.06.2015 tarihinden itibaren Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Samsun, Düzce, Zonguldak, Erzincan, Burdur, Uşak, Karaman ve Kahramanmaraş Valilikleri (İl Milli Eğitim Müdürlükleri) ve bağlı bütün ilçe kaymakamlıkları (İlçe milli eğitim müdürlükleri) dahil edilmiş ve uygulama kapsamı genişletilmiştir.

Pilot uygulamanın ilk aşaması Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16.03.2015 tarihinde başlatılmış, 23.03.2015 tarihinden itibaren Ankara Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ve Ankara'ya bağlı bütün ilçe kaymakamlıkları (ilçe milli eğitim müdürlükleri), 27.04.2015 tarihinden itibaren Eskişehir, Erzurum, Sivas, Bolu, Niğde, Batman, Van, Sakarya, Giresun ve Adana Valilikleri (İl Milli Eğitim Müdürlükleri) ve bağlı bütün ilçe kaymakamlıkları (ilçe milli eğitim müdürlükleri) dahil edilerek kapsam genişletilmişti.

PEntegrasyona son geçen birimlerde "MEB DYS e-OTOBAN Entegrasyonuna Geçişte Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" başlıklı ekli belgede belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir..

15/06/2015
Londra Eğitim Müşavirliği'nde DYS'ye Geçildi

Doküman Yönetim Sistemi yaygınlaştırma faaliyetleri hızla devam etmektedir. 2012 yılında Merkez Teşkilatımızın bütün birimlerinde hayata geçirilen proje, 2013 yılında tüm il milli eğitim müdürlüklerimize, 2014 yılında tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerimize yaygınlaştırılmıştır.

Gelinen noktada yurtdışı teşkilatı da peyderpey sisteme alınacaktır. Yurtdışı teşkilatının DYS'ye alınması ile yüksek posta masrafı ve zaman kaybının önüne geçilecek, evraklar için uzaklar yakın olacak, iş ve işlemler hız kazanacak, h ızlı ve güvenilir bir iletişim ortamı oluşacaktır

10/06/2015
DYS Web Sitesi

DYS web sitesi (dys.meb.gov.tr) ara yüzü güncellenerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

04/06/2015
13.10.2014 tarihli yapılan DYS - REBUS entegrasyonu

REBUS Projesi ile entegrasyon sağlanmıştır. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Resmi Burslu Öğrenciler (REBUS) projesi - DYS entegrasyonu ile REBUS sistemine dahil olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları belgeleri elektronik ortamda talep edip elektronik ortamda alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

13/10/2014
Bakanlığımız Teşkilat Yapısı Değişmiştir

14/03/2014 tarihli ve 38941 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6528 sayılı Kanun, 21/04/2014 tarihli ve 1614573 sayılı Makam Onayı ve 21/05/2014 tarihli ve 2021742 sayılı Makam onayı ile Bakanlığımız teşkilat yapısı güncellenmiştir. Yapılan bu güncellemelere ilişkin değişiklikler Devlet Teşkilatı Veritabanına (DTVT) işlenmiştir. Yenilenen teşkilat şeması DTVT esas alınarak DYS'ye uyarlanmıştır (09/06/2014)

09/06/2014
DYS'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yaygınlaşma Çalışmaları

12/05/2014 tarihinden itibaren İstanbul İli İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde DYS kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul ile birlikte yedi ilin (Ankara, Hakkari, Şırnak, Kahramanmaraş, Malatya, Iğdır) ilçe milli eğitim müdürlüklerinde DYS hayata geçirilmiştir. DYS'nin ilçe milli eğitim müdürlüklerine yayılması süreci devam etmektedir

12/05/2014
Doküman Yönetim Sistemi(DYS) ile Hukuk Müşavirliği tarafından kulanılan Hukuk Takip Sistemi arasında entegrasyon yapılmıştır

Bu entegrasyon ile birlikte dava dosyalarının takibi ve ilgili evraklara erişim kolaylaştırılmıştır

08/04/2014
DYS'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yaygınlaşma Çalışmaları

Ankara, Hakkari ve Şırnak illerinin ilçe milli eğitim müdürlüklerinden sonra Kahramanmaraş İli ilçe milli eğitim müdürlükleri de DYS’ye dahil edilmiştir. 25.03.2014 itibariyle Kahramanmaraş İli ilçe milli eğitim müdrülüklerinde DYS kullanılmaya başlanmıştır

16/12/2013
81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü DYS sistemine alınması

15 Mart 2013 tarihi itibariyle 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü DYS sistemine dahil olmuştur.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne dağıtımlı yazıların DYS üzerinden gönderilmesi için Dağıtım Listesi'nden seçilmesi ve postalanarak gönderilmemesi gerekmektedir.

Merkez Teşkilat için B PLANI adında sistem tarafından dağıtım planı oluşturulmuştur
İl Milli Eğitim Müdürlükleri için ise 81ILMUDURLUGU adında sistem tarafından dağıtım planı oluşturulmuştur.

15/03/2013
DYS'yi taşraya yaygınlaştırma süreci

DYS'yi taşraya yaygınlaştırma sürecinde 10 İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Adana, Artvin, Iğdır, Van, İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Samsun, Giresun ve Niğde) 1 Mart 2013 tarihi itibari ile sisteme entegre edilmiştir.

01/03/2013
DYS'de dikkat edilmesi gereken unsurlar.

DYS'de dikkat edilmesi gereken unsurlar.

26/12/2012
DYS'de dikkat edilmesi gereken hususlar

DYS'de dikkat edilmesi gereken unsurlar.

15/10/2012
Dikkat !!!

Sisteme DYS ve E-Imza kurulumlarınızı yaptıktan sonra, Birim DYS Yöneticisinin görevlendirmesi ile birlikte T.C. Kimlik Numarası ve MEBBİS şifrenizle giriş yapabilirsiniz..

05/10/2012
Dikkat !!!

Sık kullanılanlara eklenen DYS sayfasının http://dys.meb.gov.tr olmasına dikkat edelim. Yalnız bu adres yazılarak sisteme girilebilir

01/10/2012
Genelge

DYS Genelgesi indirmek için tıklayın

01/10/2012
5070 sayılı elektronik imza kanununu

5070 sayılı Elektronik imza kanununu indirmek için tıklayın

01/10/2012
eTR Ödüllerinde Engelsiz DYS Ödül Aldı
Evrak Sorgu
DYS Eğitim
Sıkça Sorulan Sorular
Kılavuz
İletişim
OSZAR »